Sektioner/valkretsar

Avdelningen är uppdelat i ett antal Sektioner/valkretsar. Här hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda samt verksamheter i repektive sektion/valkrets.

Val och Nomineringar som sker på Sektionernas årsmöten.

 • Sektionsansvarig
 • Ledamot/utövare (minst 4)
 • Representant till LO-facket i respektive kommun (konfirmeras på avdelningsmöte)
 • Ersättare representant till LO-facket i respektive kommun (konfirmeras på avdelningsmöte)
 • Representantskap ordinarie till GS-avdelning 4 (utgörs av medlemsantalet 1 januari efter varje påbörjat 150-tal medlemmar)
 • Representantskap ersättare till GS-avdelning 4 (utgörs av medlemsantalet 1 januari efter varje påbörjat 150-tal medlemmar)
 • Nomineringar inför val till avdelningen
 • Nominering till avdelningens styrelseledamöter
 • Nominering till avdelningens styrelseersättare
 • Nominering till avdelningens revisor
 • Nominering till avdelningens revisorsersättare
 • Nominering till avdelningens representant till LO-distriktet
 • Nominering till avdelningens representant till respektive ABF årsmöte/representantskap.
 • Nominering till avdelningens representant till Fonus representantskap.
 • Nominering till avdelningens representant till Fonus representantskap.
 • Nominering till styrelsen i Folketshus i Göteborg.
 • Avdelningens valberedning
 • Avdelningens revisor
 • Avdelningens revisorsersättare

Nomineringar ska mailas in till valberedningen med namn, kontaktuppgifter samt arbetsplats (de nominerade ska vara tillfrågade).

Nomineringarna skickas till avdelningens mail: avdelning4@gsfacket.se