Avdelningsstyrelsen

En kort presentation av de som är invalda i avdelningsstyrelsen samt övriga förtroendeuppdrag i avdelningen.

Johan Adolfsson

Johan Adolfsson

Ordförande

Tel: 0723-03 03 79
E-post:

Ledamot i VU
Ansvarig uppsökerirådet
Regionalt förhandlingsombud
Regionalt skyddsombud
Ledamot på förbundsmötet

Anette Henningsson

Anette Henningsson

Sekreterare

E-post:

Ledamot i VU
Ansvarig informationsrådet
Ledamot förbundsmötet

Eddie Erman

Eddie Erman

Kassör

E-post:

Ledamot i VU
Regionalt förhandlingsombud

Mikael Olsson

Mikael Olsson

Vice ordförande

Tel: 070-595 56 84
E-post:

Ledamot i VU
Regional förhandlare
Regionalt skyddsombud
Ansvarig studierådet
Ledamot på förbundsmötet

Vehid Stovrag

Vehid Stovrag

Styrelseledamot

Tel: 070-723 10 82
E-post:

Regionalt förhandlingsombud
Ansvarig facklig-politiska rådet
Ledamot på förbundsmötet

Adam Persson

Adam Persson

Styrelseledamot

Tel: 070-089 17 54
E-post:

Ansvarig ungrådet
Suppleant förbundsmötet

Richard Ridwall

Richard Ridwall

Styrelseledamot

Tel: 0721-88 99 91
E-post:

Vice sekreterare
Ansvarig värdegrundsrådet
Facklig-politiska rådet

Johan Norberg

Johan Norberg

Styrelseledamot

Tel: 073-591 89 64
E-post:

Ansvarig försäkringsrådet
Regionalt skyddsombud

Magnus Svensson

Magnus Svensson

Vice kassör

E-post:

Styrelseledamot
Facklig-politiska rådet
Suppleant förbundsmötet

Torgny Frank

Torgny Frank

Styrelsesuppleant

Tel: 0707-67 37 91
E-post: