Fackliga studier

Välkommen till avd2 studiesida

Facklig utbildning

Fackliga utbildningar vänder sig till dig som medlem eller förtroendevald inom facklig organisation. Längre ner på sidan klickar du på den rubrik som som du vill ha mer information om. Inbjudningar fylls på löpande. 
Avdelningens Studieansvarig Peter Berntsson. samt studiekommitté och studieansvariga i sektionerna se nedan.

Information angående utbildningar

Fackliga Studieutbudet 2024

Avdelningens studiekatalog 2024 

LO:s centrala kursutbud

LO:s webutbildningar 

Länk till Runö kursgård

Inbjudan/Anmälan lokala Medlemsutbildningar

Medlem i facket 

Medlem i facket 2

Med livet som insats

Medlemsförsäkringar 

Ung utbildning: om facket 

Ung utbildning: Om samhället

Ung utbildning: Om feminism

Ung utbildning: Om Rasism

Inbjudan/Anmälan lokala Arbetsmiljöutbildningar

BAM (bättre arbetsmiljö)

SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Avdelningens BAM

Avdelningens skyddsombudsutbildning sektion 1-5

Avdelningens skyddsombudsutbildning sektion 6-8

Organisatorisk och Social arbetsmiljö. OSA

Vidareutbildning skyddsombud

Oreglerad arbetstid, skiftarbete & hälsa

Belastningsskador & ergonomi

Hso (huvudskyddsombudsutbildning)

MBL & arbetsmiljö i förhandlingsarbete

Kemiska hälsorisker

Ett sjukärende steg för steg & rehabillitering

CE Märkning &riskbedömning

Inbjudan/Anmälan lokala

Funktionsutbildningar

Vald på jobbet

Avdelningens Vald i GS

Avdelningens Klubbordförandeutbildning

Avdelningens kontaktombudsutbildning sektion 1-5

Avdelningens kontaktombudsutbildning sektion 6-8

Ledamotsutbildning Digital

Lo:s maktutbildning

 

Klubbstyrelseutbildning gäller först nybildade klubbar. Vänd er till avdelningen om ni som klubb önskar genomföra Klubbstyrelseutbildning. klicka här

Avdelningens studieorganisatör grundutbildning

MBL & arbetsmiljö i förhandlingsarbete

Grundutbildning Kassör bokföring klubb/sektion

Grundutbildning Kassör & Revisor Digital (klubb/sektion)

Grundutbildning Sekreterare klubb/sektion

Grundutbildning Ledamot klubb/sektion

Grundutbildning Studieorganisatör klubb/sektion

Grundutbildning Valberedning klubb/sektion

Insikter Centrala och Lokala 

GS Uppdragsguide 

GS uppdragsguide är ett dokument där du finner vad ditt uppdrag innebär och vilka utbildningar som krävs för uppdraget. 

GS uppdragsguide

Studiekommittén

Carola Johansson

Carola Johansson

Studiesektionsansvarig sektion 1

Tel: 070-584 86 29
E-post:

Peter Berntsson

Peter Berntsson

Studieansvarig/studiesektionsansvarig sektion 2&3

Tel: 076-849 00 08
E-post:

Ola Bengtsson

Ola Bengtsson

Studiesektionsansvarig sektion 4

Tel: 070-480 42 21
E-post:

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Studiesektionsansvarig sektion 5

Tel: 072-715 61 11
E-post:

Jens Pettersson

Jens Pettersson

Studiesektionsansvarig sektion 7

Tel: 073-802 20 49
E-post:

Elin Arvidsson

Elin Arvidsson

Studiesektionsansvarig sektion 6 & 8

Tel: 070- 877 75 67
E-post: