Informationsverksamhet

Att hålla medlemmar och förtroendevalda på olika nivåer i avdelningen informerade om verksamheten. Genom riktad information till förtroendevalda ger vi dem de verktyg som behövs i rollen som fackliga företrädare. Vi behöver också sprida information om vår verksamhet till övriga delar i samhället för att ge en rättvis bild av GS men också för att skapa opinion i frågor som berör våra medlemmar.

Informations/kommunikationsansvarig: Patrik Swahn

Ansvarig medlemstidningen: Patrik Swahn
Ansvarig hemsidan: Jens Pettersson
Ansvarig Facebook/Instagram & Broschyrer : Patrik Swahn

Det kommer ut 2 utgåvor av medlemstidningen GS-tvåan, och 2 varianter av afficher med avdelningsinformation.

Patrik Swahn

Patrik Swahn

Kassör (VU)

Tel: 079-341 09 33
E-post:

Jens Pettersson

Jens Pettersson

Tel: 073-802 20 49
E-post:

Ola Bengtsson

Ola Bengtsson

Tel: 070-480 42 21
E-post:

Fredrik Svensson

Fredrik Svensson

Ordförande (VU)

Tel: 079-303 38 12
E-post:

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Tel: 072-715 61 11
E-post: