Regionala Förhandlingsombud

Regionala förhandlingskommittén:

Avdelningen ska jobba med att få ut förhandlingsverksamheten/Lönerevisioner så nära medlemmen som möjligt.

Detta når vi bäst genom att utbilda fler förtroendevalda som får förhandla, och som sedan hjälper till att nå arbetsplatser som inte har någon förtroendevald med förhandlingsmandat.

Avdelningsstyrelsen utser det antalet regionala förhandlingsombud per sektionsområde som behövs.

Kanske finns det ett kontaktombud på arbetsplatsen men de har inget förhandlingsmandat.

Vill du som kontaktombud bli förhandlingsombud kontakta GS avdelning 2.

GS avdelning 2 har som mål att ha förhandlingsombud på företag med fler än 15 medlemmar. 

Tillsammans med avdelningens ombudsmän ansvarar RFO för att lönerevisioner blir genomförda på samtliga arbetsplatser i avdelningen.

Ombudsmännen hjälper till på arbetsplatser med förhandlingsombud eller klubb, och de regionala förhandlingsombuden täcker upp resterande arbetsplatser.

De regionala förhandlingsombuden representerar avdelningen i sin roll och deras respektive ansvarområde är uppdelade i avdelningens sektioner enligt följande:

 

Tomas Sonesson

Tomas Sonesson

Sektion 2

Tel: 076-391 56 65
E-post:

Joakim Strååt

Joakim Strååt

Sektion 2 & 4

Tel: 070-729 29 63
E-post:

Suvad Kaltak

Suvad Kaltak

Sektion 3

Tel: 073-039 52 53
E-post:

Ola Bengtsson

Ola Bengtsson

Sektion 4

Tel: 070-480 42 21
E-post:

Tony Johansson

Tony Johansson

Sektion 5

Tel: 076-117 51 83
E-post:

Fredrik Strand

Fredrik Strand

Sektion 6

Tel: 070-291 07 23
E-post:

Patrik Swahn

Patrik Swahn

Sektion 6

Tel: 079-341 09 33
E-post:

Jari Ljungquist

Jari Ljungquist

Regionalt förhandlingsombud sektion 6

Tel: 070-532 44 77
E-post:

Jens Pettersson

Jens Pettersson

Sektion 7

Tel: 073-802 20 49
E-post:

Christian Lockström

Christian Lockström

Sektion 7

Tel: 070-592 32 99
E-post:

Sebastian Mozdzynski

Sebastian Mozdzynski

Sektion 8

Tel: 076-165 08 98
E-post: