Klubbstödjare

Klubbstödjare 

Med hjälp av GS stadgar, uppdragsguiden, utbildningar följa upp hur klubbens arbete fungerar:

  • Att årsmöte genomförs.
  • Erbjuda klubbarna att vi kan medverka vid årsmöten.
  • Att styrelsemöten genomförs
  • Att medlemsmöten genomförs
  • Att förhandlingsarbetet med arbetsgivaren bedrivs på ett tillförlitligt sätt.
  • Att skyddsronder genomförs där det finns skyddskommitté.
  • Att man planerar in de studier som klubbstyrelsen behöver genomgå.
  • Att klubbstyrelsen tillser att övriga förtroendevalda på arbetsplatsen genomför utbildningar enligt GS uppdragsguide.
  • Att fackligintroduktion genomförs.

 

Vill ni ha hjälp med detta på er klubb hör av er till nedanstående klubbstödjare.

Fredrik Svensson

Fredrik Svensson

Ansvarig klubbstödjare

Tel: 079-303 38 12
E-post: