Värdegrund

Värdegrund på era vilkor

Värdegrundsansvarig i avdelning 2 arbetar för en tryggare och mer jämställd arbetsplats för alla. Vi tar upp jargong som kan vara positiv men som också kan vara kränkande, diskriminerande eller trakasserande. Den jargongen vill vi göra något åt. Våra medlemmar ska inte känna sig trakasserade eller kränkta i någon form. Vi har även kunskap kring kränkande särbehandling i arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 och arbetar för att alla arbetsgivare och arbetstagare ska ha kunskap kring arbetet och kännedom om rutiner för hantering av kränkningar och diskriminering. 

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att systematiskt arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter i samverkan. Alla arbetsgivare ska även göra en lönekartläggning varje år. Om du har mer än tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. 

Vid behov av utbildning, samtal eller diskussioner kring dessa ämnen så kontakta Victoria Strand eller Peter Berntsson så samlar vi kollegor, klubbstyrelse eller medlemmar till möte, möten som anpassas efter ert behov.

 

Värdegrund på Halländska/Småländska

imagegxwb.png

Värdegrund, idéologi eller sunt förnuft! Många ord för samma betydelse. Facken och arbetsgivarna reglerar löne & arbetsvilkoren på svensk arbetsmarknad! Vi har oftast olika uppfattning om hur detta skall gå till. Sammanhållningen är viktig för oss. Alla som verkar inom våra branscher är viktiga för oss även om de tillhör olika minoritetsgrupper. Detta fick man dyrt erfara under storstrejken 1909 i Sverige när man gick tillbaka till sina jobb efter en månads strejk, men det gäller än idag!

Värdegrund är som ordet säger våra grund-värderingar. Hemma, på jobbet eller i sammhället i stort. Värdegrunden kan se lite olika ut men någonstans i botten bör mänskliga rättigheter ligga.

Uppdraget som värdegrundsansvarig ersätter tidigare jämställdhetsansvarig och antidiskrimineringsansvarig.

Som människa har du rätt att vara som du är så länge du inte kränker eller skadar någon annan.

Det är viktigt att vi inte låter någon annan föra kampen för de som verkar inom våra branscher. Det åligger oss att göra, tillsammans! På så sätt får vi en egen styrka! Stå upp för dina jobbarkompisar! Vi står upp för dig!

I detta ligger det ett antal understeg som var och en är viktiga i sig:

* Lönekartläggning

* Jämställdhet

* Antidiskriminering

* Diskriminering

* Kränkning

Kränkande särbehandling 

Det handlar inte om sex! Det handlar om fack!!

 

 

HBTQ

Wikipedia

Wikipedia:
Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion.

Aktiviteter

2019 deltog styrelsen i GS AVD 5 på PRIDE i Jönköping för att visa att vi står bakom alla våra medlemmar. image7pvhh6.pngDet handlar inte om sex! Det handlar om fack!

Victoria Strand

Victoria Strand

Värdegrundssansvarig

Tel: 070-288 23 51
E-post:

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Tel: 072-715 61 11
E-post:

Ellen Mohall

Ellen Mohall

E-post:

Mer info kommer.