Klubbstyrelseutbildning i Vrigstad

Studier

Facklig utbildning

Fackliga utbildningar vänder sig till dig som medlem eller förtroendevald inom facklig organisation. Längre ner på sidan klickar du på den rubrik som som du vill ha mer information om. Inbjudningar fylls på löpande.  

Utbildning är en viktig del inom den fackliga organisationen. Du som är medlem i GS har tillgång till en mängd utbildningar genom ditt medlemskap. Vissa riktar sig till medlemmar, andra till förtroendevalda med olika uppdrag. Du har rätt att få ledigt från jobbet för att gå fackliga utbildning. Vissa kurser går du hos GS, andra arrangeras av LO och ABF.

Här på sidan finns information om avdelningens studiekommitté och hur du hittar en kurs som passar dig. Längst ned på sidan hittar du också GS studieguide. Där hittar du som förtroendevald information om vad ditt/dina uppdrag innebär och vilka utbildningar som krävs för uppdraget.

Tanken är att avdelningens studiekommitté skall bestå av avdelningens studieansvarige och en studieansvarig i varje sektion. Studieansvarig i varje sektion är tänkt att vara den naturliga kontakten när det gäller frågor som rör studie.

Kurser lokalt, centralt och på nätet

För att göra det så lätt som möjligt att delta i facklig utbildning genomförs många utbildningar inom avdelningens område i Halland och Västra Småland. Vissa utbildningar kan du ta del av på distans som digitala utbildningar där vissa är färdiga nätutbildningar. De centrala utbildningarna förläggs i allmänhet som internat till Runö kursgård i Åkersberga men erbjuds också ibland lokalt.

Gratis att gå kurs – och rätt till ledigt från jobbet

Alla fackets kurser är kostnadsfria och du har rätt till ledigt från jobbet för att gå facklig utbildning.

För dig som är förtroendevald gäller generellt att du får ersättning som kompenserar inkomstbortfallet under kurstiden. Ledighet sökes enligt Förtroendemannalagen, senast två veckor innan kursstart.

För dig som är medlem och går en medlemsutbildning utgår en skattefri ersättning med 124 kr/tim, 992 kr/dag. Ledighet sökes enligt Studieledighetslagen, senast två veckor innan kursstart.

Avdelningens Studieansvarig Peter Berntsson. samt studiekommitté och studieansvariga i sektionerna se nedan

Fackliga Studieutbudet 2022

Avdelningens studiekatalog 2022. Lokala utbildningar

LO:s Kunskapssystem

LO:s Arbetsmiljöutbildningar

Länk till Runö kursgård

Inbjudan/Anmälan lokala Medlemsutbildningar

Facklig Introduktion

Medlem i facket

Medlem i facket 2

Med livet som insatts

Ung utbildning: om facket

Ung utbildning: Om samhället

Ung utbildning: Om feminism

Ung utbildning: Om främlingsfientlighet

Inbjudan/Anmälan lokala Arbetsmiljöutbildningar

BAM (bättre arbetsmiljö)

SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Avdelningens skyddsombudsutbildning sektion 1-5

Avdelningens skyddsombudsutbildning sektion 6-8

Avdelningens skyddskommittéutbildning

Vidareutbildning skyddsombud 2

Oreglerad arbetstid, skiftarbete & hälsa

Belastningsskador & ergonomi

Hso (huvudskyddsombudsutbildning)

MBL & arbetsmiljö i förhandlingsarbete

Kemiska hälsorisker

Ett sjukärende steg för steg & rehabillitering

CE Märkning &riskbedömning

Inbjudan/Anmälan lokala Funktionsutbildningar

Vald på jobbet

Avdelningens Vald i GS

Avdelningens MBL utbildning

Avdelningens Förhandlingsutbildning

Avdelningens Klubbordförandeutbildning

Denna Klubbstyrelseutbildning gäller först nybildade klubbar 

Klubbstyrelseutbildning.pdf

Avdelningens kontaktombudsutbildning

Avdelningens Studieorganisatörsträff

Avdelningens Försäkring-Pensionsutbildning

MBL & arbetsmiljö i förhandlingsarbete

Grundutbildning Ordförande klubb/sektion

Grundutbildning Kassör bokföring klubb/sektion

Grundutbildning Kassör & Revisor Digital (klubb/sektion)

Grundutbildning Sekreterare klubb/sektion

Grundutbildning Ledamot klubb/sektion

Grundutbildning Studieorganisatör klubb/sektion

Grundutbildning Valberedning klubb/sektion

LO:s maktutbildning facklig/politisk

Insikter Centrala och Lokala 

Utbildningar som vänder sig till dig med uppdrag i avdelningen

Här kommer dessa inbjudningar senare.

GS Uppdragsguide

I GS Uppdragsguide finns information om vad du som förtroendevald behöver för utbildningar.

GS uppdragsguide

Webmaster

 

Peter Berntsson

Peter Berntsson

Studieansvarig avdelning2 + sektionerna 2 & 3

Tel: 076 - 849 00 08
E-post:

Studieansvarig sektion 2

Jens Pettersson

Jens Pettersson

Studieansvarig sektion 7-8

Tel: 073 - 802 20 49
E-post:

Ola Bengtsson

Ola Bengtsson

Studieansvarig sektion 4

Tel: 070 - 480 42 21
E-post:

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Studieansvarig sektion 5

E-post:

Carola Johansson

Carola Johansson

Studieansvarig sektion 1

Tel: 070-584 86 29
E-post: