Avtalen är klara!

GS Facket har tillsammans med de övriga facken inom industrin sagt ja OPO:s slutliga hemställan som innebär löneökningar om totalt 7,4% över två år. Avtalen ger ett värde på 4,1% första året och 3,3% det andra året.

Avtalen innebär att LO-förbunden i stort fått igenom sina avtalsyrkanden angående såväl extra satsning på avtalens lägsta löner och en låglönesatsning som fördelas över avtalsperioden. Dessutom har vi fått till avsättningar till deltidspensionen. Överenskommelsen i korthet:

År 1: Från 1 april 2023 en särskild höjning av avtalens lägsta löner på 1350 kronor på de avtal(Infomedia/Förpackning samt Virkesmätningsavtalet)där GS yrkat detta. På de avtal där GS inte yrkat detta höjs avtalens lägsta löner enligt praxis. Utgående löner höjs med 4,1%.

År 2: Från 1 april 2024 en insamlingsmodell som innebär att anställda som tjänar under 28211 kronor per månad bidrar till potten med ett krontal i stället för procent. Utgående löner höjs med 3,3%.

Deltidspension: Avsättningar till systemen med deltidspension kommer att göras på följande avtalsområden:

  • Infomedia/förpackningsavtalen: 0,3% från och med den 1 april 2024.
  • Trä- och Stoppmöbelavtalen: 0,1% från och med den 1 april 2024.
  • Sågverksavtalet: 0,1% från och med den 1 april 2024.
  • Skogsavtalet: 0,2% från och med den 1 april 2024. (Avräknas ej från löneutrymmet p g a överenskommelse).
  • Virkesmätaravtalet: 0,2% från och med den 1 april 2024.

Avtalet löper från den 1 april 2024 till och med den 31 mars 2025. Avtalet är inte uppsägningsbart.

Publicerad: