Ungdomsutbildning "Om Facket"

När: 17:e maj 08:30

Var: Webbutbildning

Målgrupp för utbildningen är:
Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år i GS.

Innehåll:
*Människovärde, unga arbetare och makten till arbetsmarknaden, klass och rättvisa, facklig aktion och påverkan. 

Förkunskaper:
Inga

Du som är anmäld kommer att få inloggningsuppgifter maiat till dig!

Utbildningen genomförs den 17-18 Maj