Varför är det viktigt med försäkringsinformatörer? 

Försäkringsinformatörer är ett viktigt uppdrag ute på arbetsplatserna. Det är informatörerna som ser och har koll på om någon exempelvis har blivit sjuk eller skadat sig. 

Allt för många missar den ersättningen man har rätt till på grund av att man inte har kännedom och hur man ska gå tillväga. Här spelar informatörer på arbetsplatser en viktig roll - ju fler informatörer desto större är chancen att fler får den ersättning man är berättigad till. 

 

Detta krävs för att bli försäkringsinformatör

För att bli försäkringsinformatör genomgår man en fyradagarsutbidlning som arrangeras av Avtalat. 

Ersättningen får man genom kursarvode eller för den faktiska lön man har får från sin arbetsgivare. 

Är du intresserad av att bli informatör? Kontakta                                                                                    Peter Berntsson tel: 076-849 00 08