Kontakta i första hand din klubb eller försäkringsansvarig.

Försäkringar

 

Försäkringsfrågor är inte vårt huvuduppdrag. Men det berör väldigt många medlemmar, ibland vid flera tillfällen :(. Vi vill inte att någon medlem ska missa sin rätt till ersättning. Kontakta i första hand din klubb eller försäkringsinformatör i din sektion. Detta för att lätta på avdelningens arbetsuppgifter.

Försäkringstidningen kan du läsa här.

Det finns försäkringar i kollektivavtalet som gäller när du är på jobbet och genom ditt medlemskap i GS är du försäkrad på fritiden genom Folksam

Genom avtalat.se

Kan ni som är försäkringsinformatörer registrera er i något som heter lotsen. Då FF-torget inte finns mer.

 • Gå in på avtalat.se
 • Klicka på arbetare
 • scrolla ner till läs mer
 • scrolla ner tills du ser skylten Lotsen 
 • Klicka på logga in och följ anvisningarna. Inom någon dag kommer det ett bekräftelsemail till dig.

Medlemsförsäkringar: 

 

Avtalsförsäkringar (genom AFA Försäkring):

 • Avtalsgruppssjukförsäkringen (AGS) - kompletterar ersättningarna från Försäkringskassan (sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning)
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) - kompletterar det lagstadgade och ger ersättning vid exempelvis sveda och värk, kostader och bestånde funktionsnedsättning
 • Avgångsbidragsförsäkring (AGB) - ger ersättning för arbetstagare över 40 år vid uppsägning på grund av arbetsbrist från en tillsvidareanställning 
 • Tjänstegrupplivförsäkring (AGL) - kompletterand ersättning till efterlevande vid dödsfall i yrkesverksam ålder 
 • Avtalspension (SAF-LO)
 • Föräldrarpenningtillägg (FTP) - kompletterande ersättning till föräldrarpenningen under 180 dagar 

 

Om du har frågor kring detta, tveka inte på att höra av dig till oss! Du hittar kontaktuppgifter nedanför. 

Fredrik Strand

Vice ordförande (VU) Försäkringsansvarig avd.2

Tel: 070-291 07 23
E-post:

Försäkringsinformatör sektion 6

Peter Berntsson

Studieansvarig (VU)

Tel: 076-849 00 08
E-post:

Försäkringsinformatör sektion 2

Ero Ahola

Försäkringsinformatör i Sektion 1

Tel: 070-287 29 38
E-post:

Försäkringsinformatör sektion 1

Tony Johansson

Sekreterare (VU)

Tel: 076-117 51 83
E-post:

Försäkringsinformatör sektion 4

Dan Torkelsson

Regionalt skyddsombud sektion 7

Tel: 070-205 51 54
E-post:

Försäkringsinformatör sektion 7

Greger Fridlund

Utförare av Uppsökeri i Sektion 7

Tel: 070-642 44 37

Försäkringsinformatör sektion 7

Jens Pettersson

Studieansvarig/uppsökeri i Sektion 7

Tel: 070-0372 372
E-post:

Försäkringsinformatör sektion 7
Regionalt Förhandlingsombud i Sektion 7
Studieansvarig i Sektion 7

 

Jörgen Lönn

Arbetsmiljöansvarig, Regionalt skyddsombud Sektion 8

Tel: 073-082 42 45
E-post:

Försäkringsinformatör sektion 8

Sebastian Mozdzynski

Regionalt Skyddsombud Sektion 8

Tel: 070-211 14 53
E-post:

Försäkringsinformatör sektion 8

Filip Brzezinski

Lokalombudsman

Tel: 010-470 86 74
E-post: