Studier

 

Facklig utbildning

Fackliga utbildningar vänder sig till dig som medlem eller förtroendevald inom facklig organisation.

Utbildning är en viktig del inom den fackliga organisationen. Du som är medlem i GS har tillgång till en mängd utbildningar genom ditt medlemskap. Vissa riktar sig till medlemmar, andra till förtroendevalda med olika uppdrag. Du har rätt att få ledigt från jobbet för att gå fackliga utbildning. Vissa kurser går du hos GS, andra arrangeras av LO och ABF.

Här på sidan finns information om avdelningens studiekommitté och hur du hittar en kurs som passar dig. Längst ned på sidan hittar du också GS studieguide. Där hittar du som förtroendevald information om vad ditt/dina uppdrag innebär och vilka utbildningar som krävs för uppdraget.

Tanken är att avdelningens studiekommitté skall bestå av avdelningens studieansvarige och en studieansvarig i varje sektion. Studieansvarig i varje sektion är tänkt att vara den naturliga kontakten när det gäller frågor som rör studie.

Kurser lokalt, centralt och på nätet

För att göra det så lätt som möjligt att delta i facklig utbildning genomförs många utbildningar inom avdelningens område i Halland och Västra Småland. Vissa utbildningar kan du ta del av på distans som digitala utbildningar där vissa är färdiga nätutbildningar. De centrala utbildningarna förläggs i allmänhet som internat till Runö kursgård i Åkersberga men erbjuds också ibland lokalt.

Gratis att gå kurs – och rätt till ledigt från jobbet

Alla fackets kurser är kostnadsfria och du har rätt till ledigt från jobbet för att gå facklig utbildning.

För dig som är förtroendevald gäller generellt att du får ersättning som kompenserar inkomstbortfallet under kurstiden. Ledighet sökes enligt Förtroendemannalagen, senast två veckor innan kursstart.

För dig som är medlem och går en medlemsutbildning utgår en skattefri ersättning med 120 kr/tim, 960 kr/dag. Ledighet sökes enligt Studieledighetslagen, senast två veckor innan kursstart.

 

Utbildning inom GS Avd 2 Verksamhetsområde

Pandemin och de restriktioner som råder har fått stor påverkan på våra fysiska utbildningar. Avdelningen har på grund av av osäkerheten valt att inte ta fram någon studiekatalog under 2021. Nedan finner du de utbildningar som avdelningen och LO ihop med ABF erbjuder.

Inbjudan/anmälan till medlemsutbildningar: 

GS avdelningens egna utbildningar:

LO-Distriktet Hallands utbildningar

LO Distrikt Småland-Blekinges utbildningar

Digitala tvärfackliga studier Småland-Blekinge hösten 2021.pdf

LO:s Centrala utbildningar

För att kunna ta del av LO:s centrala utbud måste man som först genomföra utbildningen Insikter. Först där efter kan man ta del av övriga centrala utbildningar

 

Anmälan till fackliga utbildningar skall gå genom avdelningen! Anmäl här

 

LO:s nätutbildningar

LO erbjuder också flera nätutbildningar, korta kurser om fackliga frågor och arbetsrätt. För att ta del av LOs nätutbildningar, klicka på länken: Länk till LO:s nätutbildningar. Du kan använda dem för självstudier eller tillsammans med andra i en studiecirkel. 

 

Vilken utbildning behöver jag som förtroendevald

Fackliga utbildningar vänder sig till dig som medlem eller förtroendevald inom facklig organisation.

Länk till GS uppdragsguide

I GS Uppdragsguide finns information om vad de olika förtroendeuppdragen innebär. Där hittar du också information om vilka utbildningar du som förtroendevald på sikt skall gå och vilka övriga utbildningar som rekommenderas just för ditt uppdrag.