Arbetslivskriminalitet

När företag eller organisationer medvetet bryter mot olika slags regler i arbetslivet kallar vi det för arbetslivskriminalitet. Det kan vara att de bryter mot regler om arbetsmiljö, tar del av bidrag som de inte har rätt till, inte betalar skatter och avgifter eller låter människor arbeta som inte har arbetstillstånd i Sverige.

Anmälan vid misstänkt arbetslivskriminalitet

I dag har Polisen skickat ut denna information till LO. De skriver följande:

Nu är tipssidan för arbetslivskriminalitet i drift. Det finns två vägar man kan använda:

1. Välja arbetslivskriminalitet i det allmänna tipsformuläret

2. I högerspalten välja ”tipsa om arbetslivskriminalitet”. Användaren kommer då till det särskilda formuläret vi tillsammans tagit fram för arbetslivskriminalitet.

https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/

Vänligen sprid denna i era kanaler och uppmuntra alla kamrater att tipsa Polisen så de kan ingripa tillsammans med de andra 8 myndigheterna i arbetet mot arbetslivskriminalitet. Här kan du läsa mer om det myndighetsgemensamma uppdraget: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetslivskriminalitet/sa-jobbar-myndigheterna-mot-arbetslivskriminalitet/

Arbetsmarknadens parter och inte minst facket har som ni alla vet en nyckelroll för att få ordning och reda på arbetsmarknaden och därför är det så oerhört viktigt att vi delger polisen och de andra myndigheterna vad vi ser och upptäcker.