Motioner till kongressens första del den 29 maj 2021

Motionstiden för den digitala kongressen är nu stängd. Kongressmaterialet kommer att skickas ut stadgeenligt senast sex veckor innan kongressen.

 

Motioner till kongressens andra del den 20 - 23 maj 2022

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att öppna möjligheten för avdelningarna att inkomma med fler motioner inför kongressen 2022. Mer information kommer i juni 2021.