Motioner till kongressens andra del den 20 - 23 maj 2022

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att öppna möjligheten för avdelningarna att inkomma med fler motioner inför kongressen 2022. Du som vill inkomma med en motion kan vända dig till din avdelning så får du hjälp.