Devisen-Kamp tillsammans!

Kongressdevisen - Kamp tillsammans!

Vår devis för kongressen är Kamp tillsammans! Kongressen tar sikte på den kamp vi för tillsammans varje dag för förbättrade villkor och trygghet på arbetsplatserna!
Vår fackliga kamp pågår varje dag och är det egentligen så mycket som skiljer dagens kamp från gårdagens. Det är villkoren som förändras – eller gör de egentligen det?

I fackföreningsrörelsens begynnelse fördes också kampen. Hur såg den ut? Vad handlade den om? Hur ser dagens fackliga kamp ut? Vilka strider har vi vunnit genom åren. Vad kommer morgondagens kamp att handla om?

Det som är viktigt i den fackliga kampen är att vi är många. Tillsammans kan vi kämpa hårdare och göra stor skillnad på våra arbetsplatser och i samhället i stort.