Skogsdelegationen utgörs av förtroendevalda medlemmar som arbetar inom skogsavtalet, tre ombudsmän, avtalsansvarig ombudsman på förbundet samt GS avtalssekreterare.

Från vänster: Joakim Backman, Emil Flordal, Magnus Lindberg (avtalsansvarig), Jonathan Lundberg, Jessica von Lienen (delegationsledare) Lars Nilsson, Susanna Ekeljung, Tommy Skej, Joakim Stråth, Kenneth Andersson.