Sågverksdelegationen består av medlemmar som arbetar på sågavtalet, tillsammans med 3 ombudsmän och avtalsansvarig ombudsman på förbundet.

Bakre raden från vänster: Kimmo Makslahti, Patric Blomkvist, Joachim Mörck Magnus, Lindberg, Patrik Säll, John Nyberg

Främre raden från vänster: Göran Molin, Carina Nilsson, Pernilla Eriksson, Susanna Ekeljung, Erik Jonsson