Fackliga studier

GS erbjuder en mängd olika fackliga utbildningar för att stärka förtroendevalda, medlemmar, den fackliga organisationen och demokratin i den allmänna samhällsutvecklingen. 

Fackliga kurser är både roliga och lärorika. Du kommer att inspireras och utvecklas både i din roll som facklig företrädare men även som individ. 

Vi tillämpar folkbildning, vilket innebär att kurserna innefattar både diskussioner och grupparbeten för att all ska trivas och lära sig på bästa sätt. 

GS deltar i det tvärfackliga studiesamarbetet med andra fackförbund. Detta ger oss möjlighet att kunna erbjuda förtroendevalda och medlemmar ett brett kursutbud - från förhandlingsutbildning till pensionsutbildningar. 

Vi har även kurser riktade specifikt till ungdomar

Här kan du söka vilka och var utbildningar finns tillgängliga: LOs utbildningar

 

Vill du anmäla dig eller har du frågor gällande utbildningar? 
Kontaka studieansvarig Leif Eneblom på 070-713 19 64 eller leifeneblom@gmail.com

 

Leif Eneblom

Studieansvarig

Tel: 070-713 19 64
E-post: