Försäkringar

Försäkringsdag i din sektion 2024

Nu har du som förtroendevald chansen att vara med på en kursdag och lära dig mer våra försäkringar.

Stockholm 17/10

Örebro 21/10

Karlstad 22/10.

_________________________________________________

MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR 2024

LO och Folksam bjuder in till en endagsutbildning i medlemsförsäkringar för nyvalda försäkringsinformatörer.

_________________________________________________

Skärmavbild 2023-02-14 kl. 11.45.35.pngDina medlemsförsäkringar

För oss i GS Avdelning 5 är försäkringsfrågor ett prioriterat område. Vi tycker att det är
av största vikt, att inte någon medlem ska missa sin rätt till ersättning. Avdelningens
handläggare och informatörer finns till hands för dig som medlem, när det gäller
handläggning av försäkringsärenden, information, tips och råd om det som rör de
försäkringar du omfattas av via kollektivavtalet på din arbetsplats AFA-försäkring
samt ditt medlemskap i GS Folksam

Skärmavbild 2023-03-16 kl. 08.43.04.pngKlicka på bilden för att läsa!

Avtalsförsäkringar AFA-försäkring

• Avtalsgruppsjukförsäkring AGS
Om du är sjukskriven och har ersättning från Försäkringskassan kan försäkringen
komplettera din ersättning vid sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

• Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA
Om du skadar dig på arbetsplatsen eller till och från din arbetsplats, kan försäkringen
ersätta bl.a. inkomstförlust, kostnader och bestående men.

• Avgångsbidragsförsäkring AGB
Kan lämna ersättning om du blir uppsagd från din tillsvidareanställning p.g.a.
arbetsbrist.

• Tjänstegrupplivförsäkring TGL
Vid dödsfall kan engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet
utbetalas.

• Avtalspension SAF-LO
Kompletterar den allmänna pensionen.

• Föräldrapenningtillägg FTP
Kompletterande ersättning i upp till 180 dagar, när du har föräldrapenning från
försäkringskassan.

* Mindre avvikelser gällande benämning samt omfattning av försäkringarna kan
förekomma i vissa av GS avtalsområden.

Medlemsförsäkringar Folksam

Inkomstförsäkring
Hemförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Barngrupplivförsäkring
Kompletterande livförsäkring

Försäkringar du kan komplettera med

Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Juristförsäkring
MedlemsBarn

_________________________________________________

Om ni vill komma i kontakt med någon av våra samarbetspersoner på Folksam gällande bokning av rådgivning eller information på den egna arbetsplatsen. Då kan ni vända er till någon av dem som finns på listan, i det område ni tillhör.

Kontakter på Folksam

Stockholm / Uppland:

Filip Berggren (Uppland) • Mobil: 076-762 20 57 • Mail: filip.berggren@folksam.se

Sam Ljungdahl (Stockholm) • Mobil: 070-831 65 57 • Mail: sam.ljungdahl@folksam.se

Örebro / Västmanland

Jörgen Lybeck (Örebro) • Mobil: 070-831 63 20 • Mail: jorgen.lybeck@folksam.se

Gunnar Ljungberg (Västmanland) • Mobil: 076-100 01 74 • Mail: gunnar.ljungberg@folksam.se

Värmland

Peter Larsson • Mobil: 070-831 58 64 • Mail: peter.larsson@folksam.se

Jan Sandström • Mobil: 070-831 66 13 • Mail: jan.sandstrom@folksam.se

Kenneth Jönsson

Kenneth Jönsson

Försäkringsansvarig, handläggare

Tel: 010-470 84 31
E-post:

Lars-Olov Eriksson

Lars-Olov Eriksson

Försäkringshandläggare

Tel: 070-542 56 28
E-post:

Thomas Larsson

Thomas Larsson

Försäkringsinformatör

Tel: 070-715 68 97
E-post:

Jan Eriksson

Jan Eriksson

Försäkringsinformatör

Tel: 070-741 69 17
E-post: