Ny omställningsförsäkring från 1 oktober 2022

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har förhandlat fram ett nytt
huvudavtal om trygghet, omställning och
anställningsskydd. Riksdagen har också beslutat om en
reformerad arbetsrätt. De nya avtalen reglerna börjar
gälla den 1 oktober 2022.

Avtalet består av två delar, dels huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd samt kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare.

GS har inte anslutit sig till huvudavtalet, således gäller följande för GS medlemmar: 

De som omfattas av detta avtal kan från den 1 oktober ha rätt till:

  • Rådgivning och stöd för jobbsökning eller start av eget företag.
  • Vägledning kring kompetensutveckling som stärker personens ställning på arbetsmarknaden.
  • Offentligt omställningsstudiestöd (se information hos CSN).
  • Förstärkt stöd vid sjukdom.
  • Köpt kort validering/utbildning.
  • Avgångsbidrag (AGB) vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

För att ha rätt till detta stöd krävs att man:

  • Arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • I sin aktuella eller senaste anställning omfattats av kollektiv- eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde, där parterna skrivit på Kollektivavtalet om omställningsförsäkring för arbetare.
  • Omfattats av kollektiv- eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s eller PTK:s avtalsområde i minst 12 månader inom de senaste 24 månaderna.

(Om detta villkor inte är uppfyllt men de andra är det, kan man ha rätt till en stödnivå som inkluderar rådgivning, vägledning, förstärkt stöd och offentligt omställningsstudiestöd.)

För att ha rätt till offentligt omställningsstudiestöd krävs dessutom att man uppfyller ett etableringsvillkor som innebär att man ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (åtta år) inom de senaste 14 åren.

För Avgångsbidrag (AGB) tillkommer ytterligare villkor, som prövas av Afa Försäkring.

Så ansöker man om stöd

Ansökan om omställningsstöd:

För omställningsstöd för personer som sagts upp på grund av arbetsbrist gäller att fackliga representanter eller arbetsgivare ansöker via TSL.se.

För omställningsstöd för personer som sagts upp på grund av sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning gäller att fackliga representanter eller arbetsgivare, eller personerna själva, ansöker via TSL.se.

Ansökan från anställda om kompetensstöd:

För kompetensstöd/omställningsstudiestöd gäller att personer ansöker själva via TSL.se och CSN.se.

Personer som ansöker om stödet blir efter ansökan kontaktade av Trygghetsfonden TSL för att boka in ett första vägledningssamtal med en av våra vägledare. Vägledningen kan innefatta till exempel studie- och yrkesvägledning till eventuella kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att stärka den enskildes framtida ställning på arbetsmarknaden. Trygghetsfonden TSL stöttar den sökande genom processen.

Vägledningen ligger till grund för Trygghetsfonden TSL:s yttrande till CSN om huruvida en sökt utbildning förväntas stärka den sökandes framtida ställning på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om Trygghetsfonden TSL och det nya omställnings- och kompetensstödet. 

 

 

Publicerad: