Bli skyddsombud på din arbetsplats

Ett skyddsombud arbetar för att analysera, riskbedömma och arbeta i förebyggande syfte på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren ansvarar alltid för arbetsmiljön. Arbetsgivare ska enligt lag undersöka, kontrollera och följa upp så att ingen arbetstagare skadas eller blir sjuk av sitt arbete. 

På arbetsplatser med fem eller fler anställda ska det utses en (1) eller flera skyddsombud. Skyddombudens uppgift är att verka för en bra arbetsmiljö, bevaka arbetsmiljön och se till att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen. För att detta ska fungera så har skyddsombudet rätt till utbildning och avsatt tid för uppdraget. 

Skyddsombud kan också begära av arbetsgivaren att genomföra åtgärder eller undersökningar av arbetsmiljön. Är riskerna allvarliga kan ombudet stoppa produktionen på arbetsplatsen. 

Vill du vara med och påverka din och dina kamraters arbetsmiljö? Bli skyddsombud! 

 

 

Linda Ekblom

Linda Ekblom

Arbetsmiljöansvarig/RSO

E-post: