Från vänster: Patrik Björck (S), Yngve Daoson (GS), Arne Olsson (Folkhem) och Susanne Rudenstam (Sveriges träbyggnadskansli) Från vänster: Patrik Björck (S, moderator)), Yngve Daoson (GS), Arne Olsson (Folkhem) och Susanne Rudenstam (Sveriges träbyggnadskansli)

Träbyggnadsrevolutionen är här!

Publicerad:

Tidigare i veckan höll GS tillsammans med Träbyggnadskansliet och Folkhem ett seminarium i Riksdagen på temat ”Bostadsbyggandets Kinderegg” – bygg bort klimatutmaning, arbetslöshet och bostadsbrist.

Ett antal politiker hade samlats på åhörarbänken för att lyssna på vad som krävs från politiskt håll för att öka det industriella träbyggandet. De tre talarna Susanne Rudenstam (Träbyggnadskansliet), Arne Olsson (Folkhem) och Yngve Daoson (GS) berättade om hur det moderna träbyggandet genom snabbare byggprocesser kan avhjälpa bostadsbristen, hur den förnyelsebara träråvaran kan hjälpa oss att nå klimatmålen och att byggande i fabriker ger många nya jobb i glesbyggd och en förbättrad arbetsmiljö för arbetarna.

-        Tack vare de konkurrensfördelar som trä har ser vi idag en träbyggnadsrevolution, säger Yngve Daoson, utredare på GS. Nu gäller det för politikerna att öppna det här Kinderegget, som fylld med lösningar ligger och väntar. Jag vill både lyfta fram de nya jobben som kommer till och den förbättrade arbetsmiljön för arbetarna. Våra medlemmar behöver inte bo i husvagn på en byggarbetsplats, de står inomhus på en trygg arbetsplats som inte flyttar på sig när huset är klart. Det är en rejäl förbättring för de som tillverkar våra hus!