Sämre globala förutsättningar att arbeta fackligt

Publicerad:

Varje år lanserar världsfacket ITUC sitt Global Rights Index som bevakar arbetares rättigheter världen över. Tvärr visar rapporten 2019 att antalet länder som förnekar arbetare rätten att organisera sig fackligt ökar från 92 till 107. 

Den fackliga idén bygger på solidaritet. Som GS-medlem lovar du i solidaritet med arbetare i Sverige  att inte konkurrera med lägre lön, du är dessutom med och bidrar till arbetet med att göra världen till en mer solidarisk plats. Detta är något att vara stolt över och något som behövs nu mer än någonsin.

För tyvärr är det så att utvecklingen i världen går åt fel håll.

  • 53 fackligt aktiva mördades i 10 olika länder för sitt engagemang.
  • I över 100 länder förnekas arbetare rätten att organisera sig fackligt. 

De svenska fackförbunden är engagerade i globala projekt för att vända utvecklingen. Bland annat är GS förbundsordförande ordförande också för internationelan för skogs,- trä- och byggarbetare.

"Det är en allvarlig utveckling, vi lever i en värld där den politiska utvecklingen snarare behöver stärka fackliga rättigheter och stärka löntagarnas ställning i samhället, och den här rapporten visar att utveckligen går i fel riktning. Därför behöver den politiska makten ta sitt ansvar och skydda grundläggande mänskliga rättigheter. Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter!" - säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Läs rapporten här!

Läs debattartikeln som ordföranden för LO, TCO, SACO och chefen för Union to Union skrivit här!