Jämställdhet och alla människors lika värde är fackföreningens grundpelare.

Publicerad:

Den 8 mars uppmärksammas kvinnors rättigheter och kampen för ett jämlikt samhälle världen över. I fackföreningsrörelsen nationellt och internationellt är detta en av de viktigaste frågorna varje dag. Alla har rätt till lika lön och lika möjlighet på arbetsplatsen, oavsett könstillhörighet. Lika villkor och möjligheter är en av grundpelarna i det fackliga arbetet. 

GS medlemmar arbetar ofta i mansdominerade yrken. Könsfördelningen bland våra medlemmar är 20% kvinnor och 80% män. Under 2018 så speglades könsfördelningen i medlemskåren även i GS beslutande organ, förbundsstyrelsen, förbundsmötet och verkställande utskottet. 

I förbundsstyrelsen är 23% kvinnor och Verkställande Utskottet består av tvä män och en kvinna. 

3 av våra avdelningsordföranden är kvinnor och idag har vi bett dom att berätta lite mer om sig själva och arbetet som styrelseordförande. 

Gunilla Charléz, ordförande avd 9, Östra Svealand

Gunilla Charléz

Berätta om din bakgrund i branschen, vilken arbetsplats kommer du ifrån?

Kommer från Tryckeri, BoldPrinting Stockholm, trycker tidningar bl a DN, Expressen, Metro

När och varför började du engagera dig fackligt?

Började engagera fackligt på 70-talet då jag jobbade som barnskötare, såg orättvisor i klasssamhället och ville vara med och förändra.

Vad ser du som de största utmaningarna för dig i rollen som ordförande för avdelningen?

Som ordförande för avdelningen är utmaningarna flera, få tillbaka engagerade medlemmar och förtroendevalda som vill göra verksamhet, se till att vår värdegrund finns med i allt vi gör, bygga organisation tillsammans sida vid sida, inget annat funkar. Gemensam Styrka ger resultat.

Varför är det viktigt att vara med i facket? 

Tillsammans kan vi försätta berg! Ensam är inte stark. Är vi många och står enade måste vi bli lyssnade på.

Carina Linnarsson, ordförande avd 7, Skaraborg

Berätta om din bakgrund i branschen, vilken arbetsplats kommer du ifrån?

Jag arbetar på Kinnarps AB, Kinnarp och har varit anställd sedan 1995. Har under mina 24 år på företaget mestadels arbetat med maskinell och manuell ytbehandling.

När och varför började du engagera dig fackligt?

Mitt fackliga engagemang började 1999 då mina arbetskamrater valde in mig som suppleant i verkstadsklubbens styrelse.

Vad ser du som de största utmaningarna för dig i rollen som ordförande för avdelningen? 

Idag anser sig många medlemmar köpa en facklig tjänst, vi måste genom introduktion och utbildning få medlemmarna att förstå att man ansluter sig till den fackliga idén. Vi har idag en situation där några få förtroendevalda ”eldsjälar” tvingas göra för mycket, vi behöver bli fler förtroendevalda där var och en istället gör en mindre del. 

Varför är det viktigt att vara med i facket?

Alla måste förstå att om vi inte håller ihop och är starka tillsammans så kommer våra möjligheter att påverka vår vardag att försvagas, styrkan är att vi är många!

Camilla Tiredal, ordförande avd 10, MälardalenCamilla Tiredal

Berätta om din bakgrund i branschen, vilken arbetsplats kommer du ifrån?

Började 1987 på dåvarande Sörmlands Grafiska AB numera heter vi Sibo complete AB 

När och varför började du engagera dig fackligt?

Det hela började med att vi hade riktigt dålig arbetsmiljö pga dåligt ledarskap. Klubben tog tag i det och krävde förändring och lyckades och jag såg att facket gjorde skillnad så att värva mej var inte svårt.

Vad ser du som de största utmaningarna för dig i rollen som ordförande för avdelningen? 

Att hela tiden ligga steget före i organisationsarbetet

Varför är det viktigt att vara med i facket?

Tillsammans är vi starka och kan försvara kollektivavtalet och den svenska modellen!

Vill du läsa mer om internationellt fackligt arbete så gör det här!