Seminarium om löneskillnader mellan kvinnor och män

Publicerad:

Under första dagen av GS förbundmöte i Norrköping höll GS utredare Karin Ewelönn och ombudsman Erica Selander ett seminarium om löneskillnader. 

Löneskillnader och jämställdhet är en fråga som GS har undersökt tidigare, redan 2014 sammanställde GS löneskillnader bland medlemmar. Nu har denna följts upp.

En kvinna i ett arbetaryrke tjänar 89,7 av vad en man i arbetaryrke gör. De senaste 10 åren har löneskillnader för arbetare endast minskat med 2,1 procent, visar statistik från Medlingsinstitutet.

- Det ser betydligt bättre ut bland arbetare i jämförelse med tjänstemän. Men det betyder inte att lönediskriminering inte förekommer på arbetarsidan, säger Karin Ewelönn utredare och ekonom på GS.

Så ser det ut bland GS medlemmar

Under 2016 tjänade kvinnor som är medlemmar i GS 96,4 procent av männens lön. Men hur mycket pengar blir det under en livstid, och hur påverkar det pensionen?

 - Vi måste helatiden har det långsiktiga perspektivet i åtanke. Löneskillnaderna kanske inte verkar så stora men får konsekvenser på sikt, säger Karin Ewelönn. 

Yrke spelar en avgörande roll i att förklara löneskillnaderna mellan kvinnor och män bland GS medlemmar. Kvinnodominerande yrken och befattningar har betydligt lägre löneläge än manligt dominerade befattningar. 

Kvinnors kortare faktiska arbetstid är ytterligare en av orsakerna till löneskillnaderna: högre sjukfrånvaro (dubbelt så hög som för män 2016), tar i större omfattning ut föräldrapenning (76 procent av dagar med föräldrapenning), oftare hemma med sjukt barn.

- Den lägre inkomsten och det så kallade obetalda arbetet påverkar kvinnors inkomst både under och efter arbetslivet, säger Karin Ewelönn. 

Fackligt jämställdhetsarbete

- Vi som fackförbund kan göra någonting åt det här, säger Erica Selander ombudsman på GS, det står i vår värdegrund och i våra stadgar att vi aktivt ska arbeta för jämställdhet.

I GS avtal finns det skarpa skrivningar om lönesättning och diskriminering. 

- Jag ser det som vår roll att driva utvecklingen framåt, säger Erica Selander GS, viktigt att vi använder de verktyg som vi har tillgång till och fortsätter att arbeta med attityder, normer och värderingar som tenderar att undergräva jämställdhetsarbetet.