Försäkringar

För oss i GS Avdelning 5 är försäkringsfrågor ett prioriterat område. Vi tycker att det är
av största vikt, att inte någon medlem ska missa sin rätt till ersättning. Avdelningens
handläggare och informatörer finns till hands för dig som medlem, när det gäller
handläggning av försäkringsärenden, information, tips och råd om det som rör de
försäkringar du omfattas av via kollektivavtalet på din arbetsplats AFA-försäkring
samt ditt medlemskap i GS Folksam

Avtalsförsäkringar AFA-försäkring

• Avtalsgruppsjukförsäkring AGS
Om du är sjukskriven och har ersättning från Försäkringskassan kan försäkringen
komplettera din ersättning vid sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

• Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA
Om du skadar dig på arbetsplatsen eller till och från din arbetsplats, kan försäkringen
ersätta bl.a. inkomstförlust, kostnader och bestående men.

• Avgångsbidragsförsäkring AGB
Kan lämna ersättning om du blir uppsagd från din tillsvidareanställning p.g.a.
arbetsbrist.

• Tjänstegrupplivförsäkring TGL
Vid dödsfall kan engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet
utbetalas.

• Avtalspension SAF-LO
Kompletterar den allmänna pensionen.

• Föräldrapenningtillägg FTP
Kompletterande ersättning i upp till 180 dagar, när du har föräldrapenning från
försäkringskassan.

* Mindre avvikelser gällande benämning samt omfattning av försäkringarna kan
förekomma i vissa av GS avtalsområden.

Medlemsförsäkringar Folksam

Inkomstförsäkring
Hemförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Barngrupplivförsäkring
Kompletterande livförsäkring

Försäkringar du kan komplettera med

Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Juristförsäkring
MedlemsBarn

Klicka på bilden för att läsa!

Om du har frågor kring detta, tveka inte att höra av dig till oss!
Du hittar kontaktuppgifter nedanför. 

Kenneth Jönsson

Försäkringsansvarig, handläggare

Tel: 070-586 01 22
E-post:

Lars-Olov Eriksson

Försäkringshandläggare

Tel: 070-542 56 28
E-post:

Efstathios Chatzidakis

Försäkringsinformatör

Tel: 076-223 14 35
E-post:

Maina Bejefalk

Försäkringsinformatör

Tel: 070-625 81 09
E-post:

Camilla Tiredal

Försäkringsinformatör

Tel: 070-491 75 32
E-post:

Thomas Larsson

Försäkringsinformatör

Tel: 070-715 66 97
E-post: