Vad händer med Regionala skyddsombudsutredningen i en mörkblå framtid?

Den 23 april 2020 röstade borgarna med SD:s hjälp NEJ till allas rätt till en god arbetsmiljö dvs de röstade nej till Socialdemokraternas förslag om utökad tillträdesrätt för Regionala skyddsombud (rätt att besöka arbetsplatser med avtal där vi saknar medlemmar). Samtidigt passade det konservativa blocket på att beställa en utredning gällande den Regionala skyddsombudsverksamheten.

Utredningen kom att kallas för ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet, värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö”.

Det gick nog inte riktigt som borgarna tänkt sig … utredarna presenterade nämligen ett för regionala skyddsombudsverksamheten mycket positivt besked där utredarna bland annat gör följande bedömning:

  • Den samlade regionala skyddsombudsverksamheten, där den idag bedrivs, uppnår verksamhetens syfte på ett ändamålsenligt sätt. Verksamheten bidrar till de övergripande samhällsmålen om en tillfredställande arbetsmiljö.

Det var med största säkerhet en formulering som fick den samlade högern att ramla av kontorsstolarna, det var nog inte den bedömning de räknat med skulle formuleras från utredarna.

 

Dessutom hade utredarna ett och annat att säga om just den utökade tillträdesrätten som borgarna med SDs hjälp röstade nej till.

Utredarnas förslag:

  • Ett regionalt skyddsombud ska få utses även för ett arbetsställe där en lokal avdelning inom ett förbund eller en med sådan avdelning jämförlig sammanslutning av arbetstagare är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren på arbetsstället, även om sammanslutningen saknar medlemmar på arbetsstället. Liksom tidigare ska en förutsättning vara att det på arbetsstället inte har tillsatts skyddskommitté enligt bestämmelserna i lagen.

Återigen hade den utökade tillträdesrätten dykt upp, nu som huvudförslaget i utredningen. Utredarna ansåg att förslaget bidrar till ambitionen att alla skall ha rätt till en schyst arbetsmiljö.

 

Alla goda ting är tre så jag ber även att få presentera utredarnas bedömning gällande hur en utökad tillträdesrätt kommer att ge regionala skyddsombudens möjlighet att motverka arbetslivskriminalitet, utredarnas bedömning:

  • De regionala skyddsombuden bidrar i dag inom sitt nuvarande uppdrag till ett fungerande arbetsmiljöarbete vid de arbetsställen där de verkar. Ett fungerande arbetsmiljöarbete är en viktig förebyggande faktor för att motverka arbetslivskriminalitet. Brister i arbetsmiljön kan utgöra arbetslivskriminalitet. Regionala skyddsombud kan på så sätt genom sitt nuvarande uppdrag motverka en del av arbetslivskriminaliteten. Detta talar för en utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud i syfte att de ska få tillträde till fler arbetsställen. Regionala skyddsombud har goda branschkunskaper och omfattande kontakter med många arbetsställen. Detta bör beaktas vid utformningen av en myndighetsgemensam tipsfunktion.

Som synes så gör utredarna en bedömning av RSO-verksamheten som klart och tydligt visar på en utomordentligt god arbetsmiljöverksamhet där de regionala skyddsombuden gör ett ändamålsenligt arbete på de arbetsplatser de tillåts besöka.

Frågan är hur Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna samt deras samarbetsparti SD kommer att gå till väga med den utredning de själva är föräldrar till? Jag tror personligen att högern kommer att se till att den hamnar djupt ner på deras gemensamma soptipp. Högern vill inte att alla skall ha lika rätt till en god arbetsmiljö. Högerpartierna tycks göra allt som står i deras makt för att sabotera Skyddsombudsverksamheten och vill tex skilja skyddsombuden från facket. Det skulle utan tvekan innebära en mycket försämrad arbetsmiljö där arbetsgivare skulle kunna utse skyddsombud som inte ställer krav på sin och arbetskamraternas arbetsmiljö. Det skulle leda till en rejäl upptrappning av ohälsa och allvarliga arbetsplatsolyckor!

 

Men än så länge arbetar fortfarande våra Skyddsombud, Huvudskyddsombud och Regionala skyddsombud hängivet på våra arbetsplatser och gör ett fantastiskt jobb för oss som får ta del av deras tjänster.

Idag onsdagen den 26 oktober är det Skyddsombudens dag och idag som precis alla andra dagar hyllar vi våra kompetenta, pålitliga och modiga Skyddsombud för deras outtröttliga arbete för att vi skall få en god arbetsmiljö.

Tack bästa skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud för ert modiga värv!

Förresten?!

Vad säger borgarna om utredningen de beställt?

Medan Skyddsombuden fortsätter att rädda liv hörs det inget från nya regeringen …

där är det tyst som i graven.

Patrik Karlsson

Arbetsmiljöansvarig Ombudsman på GS -facket

Länk till utredningen i sin helhet: De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

 

Publicerad: