Colombias vice arbetsmarknadsminister Edvin Palma (vänster) i möte med GS-fackets internationellt ansvariga ombudsman Tony Berggren (höger)

UNI håller världskongress

UNI (federationen för arbetare inom grafisk bransch) har nyligen avslutat sin kongress i Philadelphia. Under kongressen behandlas frågor om organisering och rätten till att organisera sig i ett fackförbund och förhandla om sina villkor. GS-fackets internationellt ansvariga ombudsman Tony Berggren deltog på kongressen.

Att organisera sig fackligt och ha rätt att förhandla om sina villkor är två av de grundläggande rättigheterna för arbetstagare och en skyldighet för arbetsgivaren att följa. Detta var också ett återkommande tema när världsfacket UNI höll kongress. UNI är den största internationella federationen som organiserar världens grafiker. Inom UNI återfinns medlemmar som jobbar på stora grafiska företag som Smurfitt Kappa, Graphical Packaging, DS Smith, Tetra Pak och många fler.

Från kongressens tarlarstol kom många vittnesmål om hur länder som Colombia, Myanmar, Belarus med flera trakasserar arbetstagare. Vittnesmålen gällde allt från att fackliga kollegor mördas eller sätts i fängelse. Tyvärr så nämns ett antal svenska bolag bland de som inte respekterar fackliga rättigheter, även bolag i GS branschen.

Det var dock inte helt nattsvart, flera kongressdelegater berättade också om framgångar där stora multinationella företag tecknat avtal om att förhålla sig till dessa grundläggande rättigheter.

Budskapet från kongressen är dock väldigt tydligt. Vi måste fortsätta med att organisera arbetare, vi måste öka det gränsöverskridande fackliga arbetet.

En svensk talare tydliggjorde från talarstolen att världen aldrig varit mindre. Många av GS medlemmar känner säkert av konkurrensen med andra länder om investeringar och hur långt det är till de som faktiskt bestämmer. Detta kommer sig av att de riktigt stora bolagen så som Smurfit Kappa, graphical packaging, DS Smith och Tetra Pak mm växer genom att köpa upp konkurrenter. Detta helt utan hinder av internationella regler.

När kapitalet och bolagen kan röra sig fritt måste facken göra det samma, det har aldrig varit viktigare med internationell organisering än nu. Detta var ett återkommande budskap från många kongressdeltagare.

- De stora multinationella företagen måste ta ansvar för sin egen verksamhet och vad som sker i deras entreprenörsled, säger Tony Berggren, GS-fackets internationellt ansvariga ombudsman som var på plats för att bevaka kongressen i Philadelphia.

Tony Berggren hade också möte med Colombias vice arbetsmarknadsminister Edvin Palma. I mötet var fokus att lyfta behoven av att stärka de colombianska arbetstagarnas rättigheter, särskilt inom förpackningsbranschen där Svenska bolag är aktiva.

- Jag upplevde ett genuint intresse från vice arbetsmarknadsministerns sida att komma tillrätta med många av de problem som finns. Jag tror att det finns förutsättningar för ett bra framtida samarbete med den colombianska regeringen tillsammans med Uni för att stärka arbetstagares rättigheter. Det är viktigt att de svenska bolagen som är verksamma i Colombia vet att de har ögonen på sig, avslutar Tony Berggren.

Publicerad: