Avtal klart för tidningsavtalet

GS-facket har tecknat ett nytt kollektivavtal för tidningsbranschen med Almega. Avtalet följer märket och löper över två år med ett totalt avtalsvärde på 7,4 procent.

Den 20 april 2023 tecknades ett nytt Tidningsavtal.
Avtalet innehåller lönerevision per den 1/5 2023 om 4.1% och lönerevision om 3,2% 2024. Lägstlönerna är höjda med 1350 :- från 1/5 2023. Extra avsättning till DP görs 2024 med 0.1%.
Samtliga övriga krontalsbelopp är höjda med % enligt ovan.

Avtalen löper från 1 maj 2023 till 1 maj 2025 med revision 1 maj 2023 och 1 maj
2024.

I likhet med övriga avtal inom industrin är sista året inte uppsägningsbart.

Publicerad: