Per-Olof Sjöö, ordförande och Madelene Engman, avtalsansvarig

GS säger nej till treårigt avtal

Alldeles nyss överlämnade GS sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på torsdagen. GS tillsammans med övriga fack inom industrin (IF Metall, Livs, Unionen, Sveriges ingenjörer) säger nej till ett treårigt avtal men är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att innehållet är det rätta.

Utgångspunkten för Facken inom industrins avtalskrav är ett ettårigt avtal. Kraven är ställda från den första april 2023. Den översiktliga skissen från opartiska ordförande (Opo) har som inriktning att parterna träffar ett treårigt avtal.

GS anser att förutsättningarna för ett långt avtal är begränsade mot bakgrund av det osäkra läget. Vi ser idag att vi kan sträcka oss till att träffa ett tvåårigt avtal, dock inte längre. Men förutsättningarna för ett tvåårigt avtal är:

- att löneökningarna är de rätta

- att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension

- att den särskilda höjningen av avtalens lägstalöner finns med på de avtalsområden där GS ställt detta krav

- att låglönesatsningen finns med

Dessa reservationer gäller oavsett avtalsperiodens längd. Dessutom måste ett tvåårigt avtal vara uppsägningsbart.

GS konstaterar att arbetsgivarna på ett antal avtalsområden vidhåller långtgående krav på försämringar av gällande avtal. En förutsättning för ett avtal, oavsett avtalsperiodens längd, är att dessa förslag inte finns med i en kommande hemställan.

- Vi befinner oss just nu i ett osäkert ekonomiskt läge. Mot bakgrund av det tycker jag det är nödvändigt att fortsätta arbeta för ett ett-årigt avtal, men om arbetsgivarna vill ha ett längre avtal så får de också vara beredda att betala för det, säger Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS-facket.

- Utöver avtalens längd och lönenivåer är det också minst lika viktigt att våra övriga avtalskrav får bra lösningar. Vi fortsätter också att hålla borta arbetsgivarnas förslag på långtgående försämringar av våra medlemmars villkor som vi inte kan acceptera, säger Madelene Engman, avtalssekreterare för GS-facket.

- Även om förhandlingarna nu går in i slutskedet så har vi en lång väg att vandra till ett nytt avtal. Därför är det viktigt att vi har hela organisationen på tårna och att medlemmarna fortsätter det fantastiska mobiliseringsarbetet som inletts, avslutar Per-Olof Sjöö.

Publicerad: