Industrins avtal är klara!

Idag har GS-facket tillsammans med övriga fack inom industrin sagt ja till opartiska ordförandens slutliga hemställan som innebär löneökningar om totalt 7,4 procent över två år. Avtalen ger ett värde på 4,1 procent första året och 3,3 procent andra året. Det är de högsta nivåerna på Industriavtalets 25 år.

-I ett historiskt svårt läge har GS varit pådrivande i förhandlingar för att träffa historiskt höga avtal. Trots det kan vi inte räkna med reallöneökningar kommande år. Däremot har det viktiga för oss att träffa avtal som ger förutsättningar för att åter nå reallöneökningar så snart som möjligt. Med detta avtal finns förutsättningarna för det, säger Per-Olof Sjöö.

Avtalen innebär att LO förbunden i stort fått igenom sina avtalsyrkanden angående såväl extra satsning på avtalens lägsta löner OCH en låglönesatsning, men fördelas över avtalsperioden. Dessutom avsättningar till deltidspension.

Överenskommelsen i korthet:

År 1: Från 1 april 2023 en särskild höjning av avtalens lägsta löner på 1350 kr på de avtal där GS yrkat detta. På de avtal där vi inte yrkat detta höjs avtalens lägsta löner enligt praxis. Utgående löner höjs med 4,1 procent.

År 2: Från 1 april 2024 en insamlingsmodell som innebär att anställda som tjänar under 28 211 per månad bidrar till potten med ett krontal istället för procent. Utgående löner höjs med 3,3 procent.

Deltidspension: Avsättningar till systemen med deltidspension kommer göras på följande avtalsområden:

  • Trä- och stoppmöbelsavtalet 0,1 procent från 1 april 2024
  • Sågverksavtalet 0,1 procent från 1 april 2024
  • Infomedia/förpacknings-avtalen 0,3 procent från 1 april 2024
  • Virkesmätaravtalet 0,2 procent från 1 april 2024
  • Skogsavtalet 0,2 från 1 april 2023 (avräknas ej från löneutrymmet pga överenskommelse)

Avtalen löper från 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. Avtalet är inte uppsägningsbart.

-Den stora utmaningen den här avtalsrörelsen har varit att få igenom våra krav som ger mest till de som har minst. Det fanns ett stort motstånd från arbetsgivarna att gå med de krav som LO förbunden gemensamt gick fram med. Jag är extra glad att vi lyckades med den uppgiften, säger GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

-Det är också viktigt att påminna om att GS tillsammans med de andra facken inom industrin lyckats hålla arbetsgivarnas alla krav på försämringar borta. Det är viktigt för GS medlemmar och kan också vara ett stöd för alla fack utanför industrin som också möter krav om försämringar från sina arbetsgivarmotparter, kommenterar GS avtalssekreterare Madelene Engman.

-Det har varit riktigt svåra förhandlingar som skett i en tid med en orolig omvärld. Det som varit avgörande har varit stödet från alla våra medlemmar. Jag kan konstatera att det här utfallet aldrig hade varit möjlig om inte arbetsgivarna känt kraften av vår gemensamma styrka, avslutar Madelene Engman.

 

Publicerad: