Global Rights Index 2023: Grova kränkningar av arbetstagares rättigheter – negativ trend håller i sig

Attackerna mot arbetare ligger på en permanent hög nivå globalt. Det visar Global Rights Index 2023, som kartlägger hur mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras.

Global Rights Index 2023, världsfacket ITUCs tionde rättighetsindex, visar på en fortsatt negativ utveckling där yttrandefriheten är hårt ansatt och fackligt arbete förenat med livsfara. Totalt har 149 länder granskats och betygssatts utifrån 97 kriterier, med utgångspunkt från rättspraxis och FN-organet ILO:s konventioner. Årets rapport visar att:

  • Arbetstagare utsattes för våld i 44 länder.
  • Fackligt aktiva dödades i 8 länder.
  • Arbetstagare greps eller häktades i 69 länder.
  • 77 procent av länderna i rapporten förbjöd arbetstagare att gå med i facket. 
  • 87 procent av länderna har inskränkt strejkrätten.
  • 42 procent av länderna begränsade yttrande- och organisationsfriheten.

Läs rapporten i sin helhet här!

Publicerad: