Det finns ett hot mot arbetsmiljöverksamheten!

Skyddsombuden behöver vårt stöd!

När vi gick in i årets arbetsmiljövecka så fanns det åter ett hot mot fackens arbetsmiljöverksamhet.


För några veckor sedan beställde Tidöpartierna en utredning från Arbetsmiljöverket. Den här gången handlade det återigen om en attack mot fackens arbetsmiljöarbete och den här gången var udden riktad mot de av facken tillsatta skyddsombuden.

Tidöpartiernas nya attack kamoufleras genom att de påstod att de vill se fler skyddsombud och på så sätt få en bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Detta är så klart nonsens.

Utifrån deras beställning av denna utredning så visar Tidöpartierna att de struntar fullständigt i vår arbetsmiljö. Tidöpartierna är ute efter fackens rätt att tillsätta skyddsombud och Tidöpartiernas mål är att se till att arbetsgivarna ska få tillsätta skyddsombuden på sina arbetsplatser. Sådana tillsättningar kommer att innebära en tandlös arbetsmiljöverksamhet med skyddsombud som står helt ensamma utan det stöd som fackföreningsrörelsen utgör. Ett sådant förfarande kommer innebära en drastisk ökning av allvarliga arbetsplatsolyckor på våra arbetsplatser.

Fram till årsskiftet kommer GS-fackets uppsökare, ombudsmän och förtroendevalda besöka företag och träffa GS medlemmar, skyddsombud och blivande skyddsombud för att prata arbetsmiljö och berätta hur vi på bästa sätt kan hjälpa och stötta GS skyddsombud i deras betydelsefulla arbetsmiljöarbete. Just den sortens verksamhet som ger skyddsombuden den trygghet de behöver för att fortsätta sitt livsviktiga uppdrag - dvs att rädda liv och lem på sina arbetsplatser.


När Tidöpartierna styr vårt land och med berått mod försöker sabotera vår arbetsmiljö så är det av all vikt att vi stöttar våra skyddsombud!

Så därför hälsar GS med följande uppmaning …
Stöd ditt livsviktiga skyddsombud!

Patrik Karlsson
Arbetsmiljöansvarig ombudsman på GS-facket

Publicerad: