Studieplan 2023

Robert Forsberg

Robert Forsberg

Studieansvarig

Tel: 070-314 77 51
E-post:

Samtliga utbildningar som genomförs i GS avd. 8 regi baseras på betald ledighet från arbetsgivaren enligt förtroendemannalagen. 

Kom ihåg att begära ledigt minst 14 dagar före kursstart.

Obs! Alla kursdatum är preliminära.


Fackliga utbildningar:

Kurskatalog 2023       


Arbetsmiljöutbildningar:

BAM (grundutb.) Steg 1: 15-17/5, Steg 2: 29-30/5 

SAM (vidarutb.) 18-20/9, Steg 2:  2-3/10

Inbjudan till BAM skickas direkt till nyvalda skyddsombud, skyddsombud som saknar utbildning och finns registrerade samt för kännedom till klubbar och kontaktombud.

Utbildare peter.lindstrom@gsfacket.se och tobias.eriksson@gsfacket.se


Försäkringsutbildningar:

Du som är försäkringsinformatör anmäler dig till utbildning hos Avtalat