Arbetsmiljö

RSO (regionala skyddsombud):

Niclas Rönnberg niclas.ronnberg@gsfacket.se Arbetsmiljöansvarig

Per Larsson per.larsson@gsfacket.se

Tobias Eriksson tobias.eriksson@gsfacket.se

Peter Lindström peter.lindstrom@gsfacket.se

Horst Egl horst.egl@gsfacket.se

Mikael Åkerström mikael.akerstrom@gsfacket.se

Elina Lundström elina.lundstrom@gsfacket.se

Izabella Lundgren izabella.lundgren@gsfacket.se


Arbetsmiljöutbildningar 2023:

BAM (grundutb.) Steg 1: 23-25 januari, Steg 2: 6-7 februari

SAM (vidarutb.) Steg 1: 18-20 september, Steg 2:  2-3 oktober

Inbjudan skickas via e-post till skyddsombud, klubbar och kontaktombud. 


Arbetsmiljöverkets webbutbildningar