Arbetsmiljö

RSO (regionala skyddsombud):

Niclas Rönnberg niclas.ronnberg@gsfacket.se Arbetsmiljöansvarig

Ronny Nilsson ronny.nilsson@gsfacket.se

Per Larsson per.larsson@gsfacket.se

Tobias Eriksson tobias.eriksson@gsfacket.se

Peter Lindström peter.lindstrom@gsfacket.se

Mikael Åkerström mikael.akerstrom@gsfacket.se

Elina Lundström elina.lundstrom@gsfacket.se

Izabella Lundgren izabella.lundgren@gsfacket.se


Arbetsmiljöutbildningar 2024

BAM (grundutb.)

Steg 1: 8-10 januari, Steg 2: 22-23 januari

Steg 1: 27-29 maj, Steg 2: 10-11 juni

SAM (vidarutb.) Steg 1: 16-18 september, Steg 2: 7-8 oktober

Inbjudan skickas via e-post till skyddsombud, klubbar och kontaktombud. 


Arbetsmiljöverkets webbutbildningar