Bild på flera olika kollektivavtalsböcker som ligger utspridda i mot en vit bakgrund

Vill du förändra något i ditt kollektivavtal?

Publicerad:

Finns det något som du tycker kan förbättras eller borde förändras i ditt kollektivavtal? Som medlem i GS kan du vara med och påverka i avtalsrörelsen. Fram till 1 juni går det att skicka in avtalsförslag till din avdelning.

Innan avtalsrörelsen 2020 drar igång har medlemmarna möjlighet att vara med och tycka till om vilka krav som senare ska drivas i avtalsförhandlingarna. Avdelningarna samlar in och sammanställer förslagen som sedan skickas till förhandlingsdelegationerna på förbundskontoret, där de utgör en viktig del av underlaget när de slutgiltiga kraven ska bestämmas.

Läs mer om vad som händer i avtalsrörelsen och hur du kan vara med och påverka här!