Studieplan 2021

Robert Forsberg

Studieansvarig

Tel: 070-314 77 51
E-post:

Samtliga utbildningar som genomförs i GS avd. 15 regi baseras på betald ledighet från arbetsgivaren enligt förtroendemannalagen. 

Kom ihåg att begära ledigt minst 14 dagar före kursstart.

Alla utbildningar hålls på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå, om inte annat anges.

Obs! Alla kursdatum är preliminära.


Fackliga utbildningar:             Datum kommer inom kort

Klubbutveckling 

Utbildning i förhandlingsteknik 

Vald i GS 

Förhandlarutbildning 


Arbetsmiljöutbildningar:

Digital BAM (grundutb.) Steg 1: 4-6 maj, Steg 2: 18-19 maj 

Inbjudan till BAM skickas direkt till nyvalda skyddsombud, skyddsombud som saknar utbildning och finns registrerade samt för kännedom till klubbar och kontaktombud. 

Kontakta Peter Lindström vid frågor peter.lindstrom@gsfacket.se


Försäkringsutbildningar: 

Försäkringsinformatörer kallas till grund- resp. vidareutbildning av LO.