Arbetsmiljö

RSO (regionala skyddsombud):

Per Larsson gsperlarsson@gmail.com

Tobias Eriksson eriksson26@hotmail.com

Peter Lindström peter.lindstrom@gsfacket.se


Arbetsmiljöutbildningar 2021:

Digital BAM (grundutb.) Steg 1: 4-6 maj, Steg 2: 18-19 maj

Inbjudan till BAM skickas direkt till nyvalda skyddsombud, skyddsombud som saknar utbildning och finns registrerade samt för kännedom till klubbar och kontaktombud. 


Arbetsmiljöverkets webbutbildningar