Repskapsmöte 28/9

 

Välkommen till avdelningens höstmöte torsdagen den 28 september 2023 kl. 10.00-15.00

Vi håller till på Best Western Gustaf Fröding Hotell & Konferens, Karlstad.

Som repskapsombud har du blivit kallad. Som medlem är du välkommen att delta genom att anmäla dig till ordförande Camilla på camilla.tiredal@gsfacket.se

PROGRAM

09.30 – 10.00 fika

10.00 – 12.00 möte

12.00 – 13.00 lunch (anmäl ev kostpreferenser)

13.00 – 15.00 mötet fortsätter

Publicerad: