"Orättvisa någonstans hotar rättvisan överallt"

Publicerad:

Syftet med World Day for Decent work är att uppmärksamma och synliggöra behovet av anständiga arbetsvillkor och arbetsliv i världen. 

- Som Martin Luther King sa: Orättvisa någonstans hotar rättvisan överallt, säger Per Olof Sjöö, förbundsordförande Per Olof Sjöö. 

Fackligt engagemang- ingen självklarhet

1,5 miljarder människor arbetar under mycket otrygga arbetsförhållanden enligt FN. Med låga löner, sämre villkor och begränsade eller obefintliga möjligheter att organisera sig fackligt. 
Världsfacket ITUC släpper varje år en rapport som heter Global Right Index, där de granskar arbetsvillkor och arbetsförhållanden i olika länder. 61 procent av arbetstagarna i världen oroliga över att arbetsrätten är hotad. Antalet länder där arbetstagare dödats på grund av att de är fackligt anslutna har stigit från tio till elva. I 50 länder kränks arbetstagares mänskliga rättigheter, som åsikts- och yttrandefriheten och rätten att gå med i facket.

Varför engagerar sig ett svenskt fackförbund, som GS, i att arbetare i andra länder ska få bättre arbetsvillkor?

- Fackföreningsrörelsen har alltid haft ett internationellt perspektiv. Löntagare har gemensamma intressen, oavsett landsgränser. Detta har förstärkts ytterligare i den globaliserade värld vi lever i nu, säger Per-Olof Sjöö, förbundsorddförande i GS.