FI i DN idag: Våra lönekrav bidrar till ökad sysselsättning

Publicerad:

Avtalsrörelsen 2013 ledde till en nedväxling av löneökningstakten i Sverige. I dag behövs ingen ytterligare nedväxling, men det finns heller inga starka skäl till att växla upp. Därför ställer vi samma lönekrav i avtalsrörelsen 2016 som vi gjorde för tre år sedan.

Facken inom industrin agerar utifrån ett långsiktigt perspektiv i syfte att säkerställa en stabil lönebildning i Sverige. Det innebär att vi beaktar de konsekvenser som lönebildningen får på inflation, sysselsättning och konkurrenskraft. Detta är vi förhoppningsvis överens med industrins arbetsgivare om. Ut­gångspunkten för förhandlingarna inom industrin är industrins villkor och förhållanden, men hänsyn måste också tas till den svenska ekonomin i dess helhet.

Läs hela artikeln på DN Debatt