Stoppa lagförslaget om försämrad anställningstrygghet!

Publicerad:

GS uppmanar den socialdemokratiskt ledda regeringen att omedelbart stoppa utredningen om LAS i sopkorgen. I Januariavtalet står det att balansen mellan parterna ska bibehållas. Detta är dock ett förslag som kraftigt förskjuter makten på arbetsmarknaden till arbetsgivarens fördel. Utredningens förslag skulle skapa mer otrygghet i en tid då allt fler söker mer trygghet i arbetslivet.

I Januariavtalet står det att arbetsrätten ska moderniseras samtidigt som en ”grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls”.

När utredningen idag presenteras är det uppenbart att det vore ett historiskt dråpslag mot balansen på arbetsmarknaden som vi känner den idag.

- LAS-utredningens förslag kan bli den kraftigaste maktförskjutningen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Det är tragiskt att den tillsattes och ännu mer tragiskt att den läggs fram nu när behovet av trygghet och stabilitet är större än någonsin. Vi ska göra allt som står i vår makt att förhindra att det blir verklighet. Säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Bland annat föreslås att företag får göra avsteg från turordningslistan med upp till fem personer (tillskillnad från dagens två). Ålder ska inte heller vara en faktor vid arbetsbrist och om två personer jobbat lika länge ska arbetsgivaren få bestämma vem som ska vara kvar och vem som får gå.

Dessutom skulle facken i vissa fall förlora möjligheten till att ogiltigförklara en uppsägning.

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö igen:

- Vi borde istället fokusera på att analysera hur svensk arbetsmarknad kommer att se ut med tanke på Covid-19:s effekter och därefter forma ett anställningsskydd för framtiden. Bäst lämpade för det är arbetsmarknadens parter. I det arbetet kan vi inte ha ett hot hängande över oss om en lagstiftning som kraftigt försämrar våra medlemmars anställningstrygghet.

Skriv under uppropet om att stoppa lagförslaget om försämrad anställningstrygghet här:

anstallningstrygghet.nu

PDF: GS affisch om LAS