#slutahyvla

Publicerad:

”Frågan om hyvling är som ett slag i ansiktet, det är inte förenligt med hur vi vill att svensk arbetsmarknad ska se ut och hör verkligen inte hemma år 2017”, säger Madelene Engman, avtalssekreterare på GS. 

Idag lanseras hemsidan www.slutahyvla.se och kampanjen #slutahyvla, ett initiativ taget av Handels för att lyfta frågan om hyvling. GS står tillsammans med Handels och HRF bakom kampanjen vars syfte är att sprida kunskap om hyvling, hur det direkt påverkar enskilda individers liv och indirekt hela arbetsmarknaden. Madelene Engman, avtalssekreterare på GS berättar om vikten av #slutahyvla. 

Varför står GS bakom kampanjen #slutahyvla?  

- För GS går trygghet på arbetsmarknaden hand i hand med grundläggande trygghet i vardagen, din hyra halveras inte bara för att din lön gör det från ena dagen till den andra. Hyvling får konsekvenser på många områden, dels påverkar det enskilda individers liv och indirekt hela arbetsmarknaden. På en trygg arbetsmarknad hör inte hyvling hemma helt enkelt. Fackförbund har i alla tider kämpat för förbättrade arbetsvillkor, hyvling är att ta ett stort steg tillbaka och vi kommer att ta kampen för att detta inte ska ske.

Hur påverkar hyvling GS branscher?

- Bland GS branscher ser vi att hyvling kommer kunna bli en stor fråga när vi går in i förhandlingar på tidningsavtalet. Även om våra branscher inte är påverkade av hyvling i lika stor utsträckning som till exempel Handels just nu, så är det bara en fråga om tid egentligen. För mig är det oacceptabelt att ens tänka tanken - att våra medlemmar från ena dagen till den andra skulle kunna tvingas att gå från heltid till deltid bara för att det passar produktionen. 

 Har du drabbats av hyvling?

Vi vill gärna ha exempel att lyfta fram och tar tacksamt emot berättelser om hyvling från verkligheten. Vi kommer inte att publicera något utan ditt godkännande och det går bra att vara anonym. Hör gärna av dig till eleonora.federico@gsfacket.se.

Vill du ta ställning?

Var med och påverka och skapa opinion kring hyvling. Klicka här för att läsa vår manual för hur du kan engagera dig via sociala medier.

Följ kampanjen #slutahyvla på:

  • FACEBOOK
  • INSTAGRAM
  • TWITTER