Ronny Mattsson, regionalt skyddsombud avdelning 6. Ronny Mattsson, regionalt skyddsombud avdelning 6.

Skyddsombudens dag!

Publicerad:

Idag är det skyddsombudens dag, var syfte är att uppmärksamma skyddsombud och synliggöra deras viktiga uppdrag.

 - Som skyddsombud företräder du arbetskamraterna på arbetsplatsen. Det har blivit ett tuffare klimat på arbetsplatserna vilket gör att skyddsombudets roll blir ännu viktigare, säger Ronny Mattsson, i förlängningen har det också blivit tuffare att vara skyddsombud.

Ronny Matsson är har varit engagerad som skyddsombud sedan år 2000. Hans engagemang började som lokalt skyddsombud när det skedde en arbetsplatsolycka på hans dåvarande arbetsplats. Idag är han regionalt skyddsombud. 

Att ha ett skyddsombud på arbetsplatsen gör skillnad

Om du och dina kollegor saknar ett skyddsombud på arbetsplatsen kan ni gå tillväga på två olika sätt: 

-  Först och främst ska man prata ihop sig med kollegorna på arbetsplatsen om någon vill ta på sig uppdraget. Är det så ska man direkt kontakt sin avdelning för att få mer information om vad uppdraget handlar om. Alla skyddsombud ska även få utbildning, förklarar Ronny Matsson.  Är det så att ingen på arbetsplatsen vill ta på sig uppdraget så ska man också kontakta sin avdelning. Då ska det finnas regionala skyddsombud som man kan vända sig till.  

Ett uppdrag som skyddsombud innebär att du ska företräda dina kollegor på arbetsplatsen i arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Som skyddsombud är du ett stöd för arbetstagaren och bollplank till arbetsgiven. 

 - Vi söker alltid en överenskommelse med arbetsgivaren i först hand. Steg ett är alltid att informera och samverka. Sen har vi den formella rättigheten att ställa krav. Men vi börjar alltid med diskussion och samverkan. 

Psykosocial arbetsmiljö

Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Ronny Mattsson säger att det var en efterlängtad föreskrift som ger mer stöd i skyddsombudens arbete.

- Vi får fler och fler frågor som arbetsrelaterad stress pch kränkningar när vi är ute. Det är svårare bitar att ta i, men det har blivit mer och mer och tar större plats i vårt arbete.