Skogsbranden i Västmanland - Detta gäller för dig med hemförsäkring i Folksam

Publicerad:

Med anledning av skogsbranden i Västmanland vill Folksam informera om vad som gäller för de av er medlemmar som blivit evakuerade eller på annat sätt är drabbats av skogsbrand.

Folksams hemförsäkring ersätter skäliga merkostnader för kost och logi om den försäkrade bostaden blivit obrukbar till följd av skada efter en brand. Det betyder att även om försäkringstagarens egendom inte blivit skadad, kan medlemmen få ersättning om tvångsevakuering har skett.


Folksam ersätter våra medlemmars:

  • skador på försäkratlösöre, byggnader och skog som skadas av branden.
  • merkostnader för kost och logi om medlemmen blivit tvångsevakuerad.


Om självrisk
Vanligtvis är självrisken 750 - 1500 kronor. Kostnader upp till den summan står medlemmen själv för.

Om krisförsäkring
Med hemförsäkringen hos Folksam ingår krisförsäkring. Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för kan vi även hjälpa dig med, som högst, 10 behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Krisförsäkringen gäller utan någon självrisk.

Skadeanmälan
För anmälan av skada kontakta Folksam: 0771-960 960
eller anmäl dig på webben: http://www.folksam.se/kundservice/skogsbrandenivastmanland