Röjning- lätt att säga, svårt att göra!

Publicerad:

Att arbeta som röjare är minsann inget enkelt jobb! Det tar lång tid att tillgodogöra sig de kunskaper och den erfarenhet som krävs för att snabbt fatta rätt beslut under röjningsarbetet. Det krävs också omfattande teoretiska kunskaper kopplade till biotoptyper, artkännedom, certifieringskrav etc.

I Sverige finns ett enormt behov av röjning, mer än 700 000 hektar skogsmark har ett akut röjningsbehov. Försök att åtgärda röjningsberget utan politiska styrmedel har misslyckats. Detta är inte bara kapitalförstöring, det är också ett sätt att inte använda ett av de mest verksamma medlen som står till buds för att bekämpa klimatförändringarna.

Skillnaden i ekonomiskt värde mellan en professionellt utförd ungskogsröjning och en dåligt utförd röjning är enorm vid framtida gallringar och slutavverkningar. Skogens värde som klimatneutral producent av råvara påverkas på samma sätt av röjningsresultatet.

GS medlemmar  i skogsbruket är i det närmaste oöverträffade i fråga om att bidra till landets BNP-utveckling sett över lång tid, få i samhället bidrar med sitt arbete så konkret  när det kommer till att bekämpa klimatförändringen.

  Det är med en viss indignation förbundet tagit del av hur höga politiska företrädare och andra tunga företrädare omnämnt röjning som ”enkla jobb”.

 Vi värdesätter våra medlemmars arbete och ser gärna att de får fler arbetskamrater, men deras insatser ska inte underskattas. Då säger vi ifrån!