Regeringen höjer a-kasseersättningen från och med 7 september

Publicerad:

Regeringen har beslutat att höja den maximala ersättningen från a-kassan. De nya reglerna började gälla den 7 september 2015 och du som har rätt till högre ersättning kommer att få det automatiskt.

Den högsta inkomstbaserade ersättningen höjs från 680 kronor till 910 kronor per dag. Höjningen innebär att du som tjänade upp till 25 025 kronor i månaden innan du blev arbetslös kan få ut 80 procent av din lön från a-kassan under de första 100 dagarna. Därefter sänks taket till 760 kronor per dag. Den inkomstbaserade ersättningen gäller för dig som hade varit medlem i en a-kassa minst 12 månader och hade arbetat tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor när du blev arbetslös.

Läs mer om de nya reglerna på GS Arbetslöshetskassa