Pressmeddelande: Rättegång mot Nicklas Gotthardsson och Skogsnicke AB går in i slutfas

Publicerad:

Efter denna veckas slutpläderingar är rättegången mot Nicklas Gotthardsson och Skogsnicke AB ett steg närmare ett avgörande.  GS hoppas på en dom som stärker arbetstagarnas rättigheter och fastslår att det får rättsliga konsekvenser när arbetsgivare inte lever upp till de villkor som utlovats i anställningserbjudandet.

”Jag hoppas att rättegången ska skicka ett tydligt budskap: Det är inte riskfritt att utnyttja människor på svensk arbetsmarknad.” – Kommenterar ansvarig ombudsman Magnus Lindberg rättegången.

Bakgrunden till rättegången har sin start året 2011 när det kom 14 kameruner till Sverige för att arbeta en säsong med skogsplantering. De hade blivit lovade avtalsenliga villkor av arbetsgivaren Nicklas Gotthardsson, VD på bolaget Skogsnicke AB. Efter en första planteringssäsong med uteblivande betalningar fick de löfte om extra ersättning utöver ordinarie om de stannade för ytterligare en planteringssäsong 2012. Flera stannade och 40 nya arbetare från Kamerun anlände. Efter att arbetarna blivit allt mer missnöjda med arbetsvillkoren och behandlingen från Skogsnicke AB kontaktades GS avdelning 15 som organiserar skogsarbetarna i det aktuella området. Förhandlingarna resulterar i att delar av lönerna betalas ut till de kameruner som gett GS fullmakt att driva deras fråga. Efter att den av Uppdrag granskning uppmärksammade förhandlingen avslutats kontaktas GS av en medlem från Kamerun som uppger att han i princip inte fått någon lön utbetald alls. Efter att GS kontrollerat uppgifterna från medlemmen startar en ny process mot Skogsnicke AB. Det är den processen, som bland annat innefattar en bedrägeristämning mot Nicklas Gotthardsson, som nu avslutas i Umeå tingsrätt. Slutpläderingarna hålls denna vecka och dom väntas i början av 2017.

När rättegången nu skall avgöras i tingsrätten kan vi konstatera att det finns ett stort intresse från allmänheten att fackföreningsrörelsen ska stå upp mot den här typen av orättvisor. GS har haft ett stort stöd i att driva de här frågorna och de insamlingar som startats av olika organisationer för att hjälpa kamerunarna är ett tydligt bevis på det.

GS anser givetvis att utnyttjande av skogsarbetare  är förkastligt alldeles oavsett arbetarens hemland och jobbar löpande med att säkerställa att skogsarbetare i Sverige arbetar under schyssta villkor. Men man ska komma ihåg att skogen är en arbetsplats stor som 44 miljoner fotbollsplaner och det är ett digert arbete för ett fackförbund att ensamt kontrollera alla tusentals arbetare som kommer till Sverige för att jobba med plantering under en säsong. Därför krävs det ett brett ansvarstagande från flera håll för att hålla skogen ren från orättvisor. GS vill lägga ett större ansvar på skogsbolagen och skogsägarna att säkerställa att entreprenörerna som de anlitar är seriösa. GS vill se tydligare regelverk för bland annat förhandskontroll av arbetsgivarens seriositet och stärkt rättslig ställning vid arbetserbjudande för arbetstagare från tredjeland. 

De oanständiga arbetsvillkor och det cyniska utnyttjande av arbetskraften i skogen som kommit fram i denna och andra rättegångar är något regeringen måste ta hänsyn till när Sverige nu är på väg att ta fram det första nationella skogsprogrammet.  Om regeringen menar allvar med att skogen, det gröna guldet, ska vara en långsiktig och hållbar inkomstkälla måste statliga myndigheter ta ett större ansvar för att minska risken för den här typen av utnyttjande.  Den sociala dimensionen i nationella skogsprogrammet måste bli en hörnsten om vi inte vill att värdet från svenska skogen skall förknippas med utnyttjad arbetskraft. GS är övertygade om att det går att ha fortsatt lönsamhet i det svenska skogsbruket utan att för den delens skull tumma på arbetsvillkoren för de som jobbar med vidareförädlingen och värdeskapandet i svensk skog.